تماس با ما

آدرس: جزیره کیش، میدان المپیک، مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیر زمینی کیش (کاریز)
تلفن : ۴۴۷۳۹۰۳ – ۷۶۴ (۹۸+)
۴۴۷۳۹۰۰ – ۷۶۴ (۹۸+)
نمابر : ۴۴۷۳۹۰۲ – ۷۶۴ (۹۸+)
ایمیل: info@karizkish.com
kariz_kish@yahoo.com
kariz_kish@yahoo.ir


All rights reserved by Kariz Kish | Designed by Kariz IT Team