راهنمای استرداد

این راهنما ویژه آژانس‌های گردشگری می‌باشد. عزیزانی که به صورت شخص حقیقی اقدام به تهیه بلیط نموده‌اند از طریق تماس با مجموعه کاریز، و با قرائت شماره سفارش خود، می‌توانند درخواست استرداد دهند.

1

All rights reserved by Kariz Kish | Designed by Kariz IT Team