تماس با ما

آدرس: جزیره کیش، میدان المپیک، مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیر زمینی کیش (کاریز)
تلفن : 4473903 – 764 (98+)
4473900 – 764 (98+)
نمابر : 4473902 – 764 (98+)
ایمیل: info@karizkish.com
kariz_kish@yahoo.com
kariz_kish@yahoo.ir


All rights reserved by Kariz Kish | Designed by Kariz IT Team